x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin sklepu

I. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.domiwarsztat.pl prowadzony jest przez INEPRO Jakub Woś z siedzibą w Czarnej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dane firmy:
INEPRO Jakub Woś
Czarna 709
37-125 Czarna

Numer NIP: 815-17-37-429
Numer REGON: 180886314

II. Ceny, zdjęcia i treści towarów

1. Ceny produktów widoczne na stronach są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie na końcu zamówienia.
2. Sprzedający dostarcza rachunek sprzedaży który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i w oryginalnym opakowaniu.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

III. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu, bądź mailowo pod adresem: bok@domiwarsztat.pl lub telefonicznie pod numerem: 790-333-160.
2. Zamówienia na towary oferowane poprzez stronę www.domiwarsztat.pl mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie Domiwarsztat.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta w sklepie Domiwarsztat.pl.
3. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
5. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
6. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to z reguły jeden dzień roboczy liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy jednodniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. INEPRO Jakub Woś zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

IV. Płatności

Realizacja zamówienia następuje:
1. W przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
2. W przypadku zamówień płatnych serwisem Payu.pl – w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),
3. Przelewem bankowym – na konto firmy INEPRO Jakub Woś o numerze 50 1020 5558 1111 1903 7530 0083 w tytule numer zamówienia.

V. Wysyłka towaru

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej oraz paczkomatów.
2. Średni czas dostawy: – Kurier, czas dostawy średnio w 24h; – Poczta Polska, przesyłka biznesowa, czas dostawy 1-2 dni robocze; – Paczkomaty InPost, czas dostawy 1-2 dni robocze.
3. Wybór firmy kurierskiej należy do INEPRO Jakub Woś i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.
4. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
5. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.
6. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia bądź nie podjął przesyłki w terminie i wróciła do sklepu.
7. W sklepie Domiwarsztat.pl kupujesz bezpiecznie – jeżeli przesyłka zaginie to wyślemy ją ponownie.

VI. Składanie reklamacji, Odstąpienie od umowy 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres.

2. Konsumentowi jednak zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).

7. Świadczymy usługi i sprzedajemy rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady należy przesłać na nasz adres. Odpowiemy na nie jak najszybciej, nie później niż w 14 dni.

9. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

10. Nie pobieramy żadnych opłat za komunikację.

11. Przestrzegamy zbióru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

12. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

13. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części udzielonych przez nas informacji z obowiązującym prawem deklarujemy bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem błedu, a nie celowym działaniem.

Użyte na stronie pojęcia:
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych INEPRO Jakub Woś z siedzibą w Czarnej 709, NIP: 815-17-37-429, REGON: 180886314.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
4. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, chyba że w tym terminie Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 790-333-160 lub e-mailowy na adres bok@domiwarsztat.pl.